Newsletter

Ostatnie Królestwo - Bartosz Jastrzębski

14-12-2016

Książka Bartosza Jastrzębskiego Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne to zbiór fascynujących, świetnie napisanych esejów, dotyczących tradycji myśli konserwatywnej (polskiej i obcej). Autor przybliża Czytelnikowi tę tradycję żywym, plastycznym językiem, odległym zarówno od beznamiętnego tonu właściwego rozprawom naukowym, jak i bulwarowego krzykactwa znacznej części współczesnej publicystyki. Znajdziemy tu teksty poświęcone między innymi Henrykowi Rzewuskiemu, Marianowi Zdziechowskiemu czy Adolfowi Bocheńskiemu, ale też Platonowi, Josephowi de Maistre czy Rogerowi Scrutonowi.

 

Bartosz Jastrzębski

Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne

Rok wydania: 2016

Wydawnictwo Sic!

 

Książka Bartosza Jastrzębskiego Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne to zbiór fascynujących, świetnie napisanych esejów, dotyczących tradycji myśli konserwatywnej (polskiej i obcej). Autor przybliża Czytelnikowi tę tradycję żywym, plastycznym językiem, odległym zarówno od beznamiętnego tonu właściwego rozprawom naukowym, jak i bulwarowego krzykactwa znacznej części współczesnej publicystyki. Znajdziemy tu teksty poświęcone między innymi Henrykowi Rzewuskiemu, Marianowi Zdziechowskiemu czy Adolfowi Bocheńskiemu, ale też Platonowi, Josephowi de Maistre czy Rogerowi Scrutonowi. Zbiór ów nie jest jednak przypadkowym złożeniem artykułów, kompozycja jego zachowuje głęboką i przemyślaną logikę: wychodząc od problemów naszych codziennych, sporów bieżących, płomiennych debat politycznych współczesności – omawianych jasnym i przejrzystym sposobem – przechodzi Jastrzębski do ukazania ich istotnych związków z fundamentalnymi i prastarymi kwestiami etycznymi, filozoficznymi, a w końcu też teologicznymi. Sugestywnie ukazuje, iż powszedniość nasza (zwłaszcza polityczna), z pozoru tak odległa od zagadnień rozważanych przez starożytnych myślicieli, tkwi swymi korzeniami głęboko w glebie odwiecznego namysłu nad kondycją człowieka i społeczności, wśród której on żyje.

Bartosz Jastrzębski z nieskrywaną pasją i polemicznym żarem przybliża nam w tym niezwykłym zbiorze nieprzemijalną wartość i aktualność konserwatywnego oglądu świata, dochodząc finalnie do oryginalnej propozycji światopoglądowej, wobec której z pewnością nie można pozostać obojętnym.

 

Kod obrazkowy
© Teologia Polityczna.
Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie możliwe za zgodą redakcji.
Copyright © 2003-2017 Teologia Polityczna