Newsletter

W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego - Paul Frederick Bradshaw

18-11-2016

Chociaż obie tradycje – katedralna i pustynno-monastyczna – są podobne, jeśli chodzi o liczbę godzin formalnej modlitwy codziennej, to ich treść jest uderzająco odmienna i wskazuje, że kryją się za nimi zupełnie inne koncepcje tej modlitwy. Oficjum katedralne miało silny wymiar eklezjalny (...) Z drugiej strony, oficjum monastyczne skupiało się na cichej medytacji nad słowem Bożym i na błaganiach o duchowy wzrost oraz osobiste zbawienie. 

 

Paul Frederick Bradshaw

W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego

rok wydania: 2016

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

 

 

Zobacz spis treści

Przeczytaj rozdział Liturgia i czas

Kod obrazkowy
© Teologia Polityczna.
Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie możliwe za zgodą redakcji.
Copyright © 2003-2017 Teologia Polityczna