W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego - Paul Frederick Bradshaw

Chociaż obie tradycje – katedralna i pustynno-monastyczna – są podobne, jeśli chodzi o liczbę godzin formalnej modlitwy codziennej, to ich treść jest uderzająco odmienna i wskazuje, że kryją się za nimi zupełnie inne koncepcje tej modlitwy. Oficjum katedralne miało silny wymiar eklezjalny: oto Kościół zbierał się na modlitwę, realizując swoje królewskie kapłaństwo poprzez składanie ofiary pochwalnej i dziękczynnej w imieniu całego stworzenia oraz poprzez zanoszenie próśb o zbawienie świata. Z drugiej strony, oficjum monastyczne skupiało się na cichej medytacji nad słowem Bożym i na błaganiach o duchowy wzrost oraz osobiste zbawienie. Ostatecznym celem tej modlitwy była duchowa formacja: mnich medytował nad Chrystusem , by wzrastać na Jego podobieństwo, i modlił się o konieczną do tego łaskę. Była to więc w istocie praktyka indywidualistyczna, a obecność czy nieobecność innych ludzi nie miała tu znaczenia.

Chociaż obie tradycje – katedralna i pustynno-monastyczna – są podobne, jeśli chodzi o liczbę godzin formalnej modlitwy codziennej, to ich treść jest uderzająco odmienna i wskazuje, że kryją się za nimi zupełnie inne koncepcje tej modlitwy. Oficjum katedralne miało silny wymiar eklezjalny (...) Z drugiej strony, oficjum monastyczne skupiało się na cichej medytacji nad słowem Bożym i na błaganiach o duchowy wzrost oraz osobiste zbawienie. 

 

Paul Frederick Bradshaw

W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego

rok wydania: 2016

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

 

 

Zobacz spis treści

Przeczytaj rozdział Liturgia i czas

Los Teologii Politycznej w Twoich rękach

Wpłać darowiznę
50 zł
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
200 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.