Newsletter

Dariusz Karłowicz - Felietony

 • 24-07-2017
  Dariusz-Karlowicz-slajd.jpg
  Ridley Scott w nowym „Obcym” porzuca metafizykę. Przesłanie filmu ilustruje nowy etap politycznej poprawności hollywoodzkiej lewicy
 • 17-07-2017
  Dariusz-Karlowicz-slajd.jpg
  Czy współczesna kultura jest rzeczywiście kulturą aprobaty wobec cielesności? A może raczej represyjną w istocie formą kultu cielesności całkowicie odrealnionej, idealnej?
 • 10-07-2017
  Dariusz-Karlowicz-slajd.jpg
  Czy jeden z największych Kościołów w Europie prowadzi jakikolwiek planowy mecenat? Czy zamawia dzieła u malarzy, kompozytorów, rzeźbiarzy? Konieczne są zamówienia, mecenat! Sztuki bez zamówień nie było i nie będzie
 • 03-06-2017
  Dariusz-Karlowicz-slajd.jpg
  W Lucieniu dyskutowali ze sobą liberałowie i konserwatyści, chrześcijanie i ateiści, entuzjaści liberalnej demokracji i jej subtelni krytycy, ścierały się skrajne nieraz poglądy na temat polityki międzynarodowej, filozofii prawa, mediów, historii Polski i Europy
 • 08-05-2017
  Dariusz-Karlowicz-slajd.jpg
  Najgorszą taktyką rządzących okazać się może kwestionowanie tego, co w oczach większości Polaków uchodzi za niewątpliwy sukces III RP – członkostwa w NATO i UE
1
Copyright © 2003-2017 Teologia Polityczna