• kalendarium-powstancze-grafika.jpg
  Powstańcy opanowują kościół św. Krzyża i sąsiedni budynek Policji»
Newsletter

Marek Cichocki

26-11-2007
 • Teologia Polityczna

   

   

   

   

  Marek Aleksander Cichocki

  (ur. 1966) - filozof, germanista, politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich.

  Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizuje się w historii idei i filozofii politycznej). Były doradca społeczny Prezydenta RP. Publikuje w prasie codziennej i czasopismach.

  Od 2006 razem z Dariuszem Karłowiczem i Dariuszem Gawinem prowadzi seminarium filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Od stycznia 2007 do czerwca 2010 roku wspólnie z Karłowiczem i Gawinem prowadził w TVP Kultura program Trzeci punkt widzenia.

  Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na podstawie rozprawy pod tytułem „Konserwatyzm Afirmatywny” w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 2013 na podstawie rozprawy "Problem politycznej jedności w Europie" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

  W latach 2000 – 2002 wykładał nauki polityczne w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. W latach 1995-2004 kierownik projektów, od roku 2000 dyrektor programowy w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Brał udział w stypendiach naukowych Fundacji im. Konrada Adenauera w Sant Augustin, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu i na Uniwersytecie w Tybindze.

  Archiwum tekstów Marka Cichockiego

  Książki:

  Marek A. Cichocki

  Problem politycznej jedności w Europie

  PISM

  Warszawa, 2012.

  Więcej

   

  Marek A. Cichocki

  Władza i Pamięć

  Ośrodek Myśli Politycznej

  Kraków, 2005.


   

   

   Marek A. Cichocki 

  Porwanie Europy

  Ośrodek Myśli Politycznej

   Kraków, 2004

   

   

   

   

   Marek. A. Cichocki 

  Ciągłość i zmiana

  Więź, Warszawa 1999.

   

   

   

   

  Polska – Unia Europejska, w pół drogi, pod redakcją Marka A. Cichockiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2002

  Does the European Union Need a Constitution?, pod redakcją Marka A. Cichockiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2002

  Artykuły naukowe (wybór):

  Filozofia polityczna, historia idei

  - Nowa stara Europa, „Przegląd Polityczny” nr 64/ 2004.

  - Wieczny pokój u św. Augustyna. Teologia polityczna wobec filozofii politycznej, rocznik filozoficzny „Teologia Polityczna“ nr 1/2003-2004.

  - Konserwatyzm, w: Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.- Drei Traditionen des Nationsbegriffes in Polen in: Die Präsenz des Nationalen im (ost)mitteleuropäischen Geschichtsdiskurs, Hrsg. Robert Maier, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2002,

  - Die politische Romantik in Polen und Deutschland, in: Sendung und Dichtung, Hrsg. Zdzisław Krasnodębski und Stefan Garsztecki, Reinhold Krämer Verlag, Hamburg 2002,

  - Von dem Konzept der politischen Nation zu der Modernität und dem Nationalismus – Der polnische Beispiel. In: „Tel Aviver Buch für Deutsche Geschichte“, Wallstein Verlag 2002,

 • - Doświadczenie pierwszej „Solidarności“ – między moralnym absolutyzmem a polityczną samowiedzą Polaków, w: Lekcja Sierpnia, Warszawa 2002, - Solidarystyczne podstawy patriotyzmu, „Znak“ 4, 2002,

   

  Stosunki międzynarodowe

  - The impact of Accossation: Old and New Member States and the Legacy of the Past, w: Apres Enlargement. Lega land Political Responces in Central and Eastern Europe, wyd. Wojciech Sadurski, Jacques Ziller, Karolina Zurek, European Universitu Institute, Robert Schuman Centre, Florence, Italy 2006                                           

  - Polen nach den Wahlen – Außenpolitische Grundlinien der neuen Regierung, „Integration” 01/2006, Institut    für die Europäische Politik, Berlin.- Der Hohe Preis der Macht, „WeltTrends”, Nr 45/2004.

  - Stara czy nowa Europa? Centrum Stosunków Międzynarodowych 2003.- The role of the national parliaments in the control of the government in the European affairs. Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2003.

  - Polish-German Relations in the Light of Poland`s Accesion to the European Union, in: „The Polish Foreign Affairs Digest“ 1, 2002,

  - German European Policy – a Polish Perspective; with Piotr Buras, in M.Jopp, H.-P. Schneider (ed.) Germany’s European Policy. Europa Union Verlag, Berlin 2002,

Kod obrazkowy

© Teologia Polityczna.
Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie możliwe za zgodą redakcji.
Copyright © 2003-2017 Teologia Polityczna