Dariusz Karłowicz

26-11-2007
 • Teologia Polityczna

  Dariusz  Karłowicz (ur. 1964)

  filozof, wykładowca, publicysta, wydawca książek. Współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego Teologia Polityczna. Prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Współautor cotygodniowego programu telewizyjnego Trzeci Punkt Widzenia (TVP Kultura). Stały felietonista tygodnika W Sieci. Autor książek i artykułów.


  Biografia

  Absolwent studiów filozoficznych na Akademii Teologii Katolickiej. W 1997 uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN stopień doktora filozofii (praca pod kierunkiem prof. Juliusza Domańskiego).

  W 1999 wraz z Joanną Paciorek stworzył nieformalną Agencję Świętego Mikołaja, która w 2005 została przekształcona w Fundację Świętego Mikołaja (dziś prowadząca przede wszystkim działalność stypendialną, edukacyjną i wydawniczą). Od początku pełni w niej funkcję prezesa zarządu.

  W 2003 roku wszedł w skład zespołu tworzącego Muzeum Powstania Warszawskiego (po otwarciu znalazł się w składzie Rady Powierniczej MPW).

  W 2005 wraz z Markiem A. Cichockim  założył rocznik filozoficzny "Teologia Polityczna", który stał się zaczynem powstania ogólnopolskiego środowiska intelektualnego (dziś TP to również popularna strona internetowa (teologiapolityczna.pl), wydawnictwo, seminaria, debaty i konferencje).

  W 2009 został przewodniczącym komitetu redakcyjnego wydawnictwa Teologii Politycznej. Wśród autorów wydawanych przez Teologię Polityczną książek znajdują się się m.inn.:  Alain Besançon, Rémi Brague, Andrzej Dobosz, Magdalena Gawin, Agnieszka Kołakowska, Marta Kwaśnicka, Mateusz Matyszkowicz, Mark L. McPherran, Christian Meier, Tomasz Merta, Carl Schmitt, Jacob Taubes, Eric Voegelin.

  2006-2009 na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z Markiem A. Cichockim i Dariuszem Gawinem współorganizował seminaria Lucieńskie.

  Od 2006 również razem z Markiem Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadzi coroczne seminarium filozoficzne Teologii Politycznej.

  2006-2008 wraz z Grzegorzem Górnym tworzył radę programową kwartalnika First Things, edycja polska, (nr. 1-6, 2006-2008 ).

  W 2008 zainicjował powstanie Orszaku Trzech Króli (był autorem pomysłu), a w latach 2009-2010 z ramienia Fundacji Świętego Mikołaja był współorganizatorem przedsięwzięcia, które wraz z Fundacją tworzyły Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Sternik oraz Centrum Myśli Jana Pawła II;

  Od 2015 współpracuje z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie gdzie w ramach Karol Wojtyła Fellowship prowadzi seminarium filozoficzne pt. „Tragedia i polityka”.

  Media
  Publikował w prasie codziennej i czasopismach, m.in. w: „Teologii Politycznej”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Chistianitas”, "Więzi", "Znaku", „Gościu Niedzielnym”, "Tygodniku Powszechnym", „W Sieci”, "Rzeczpospolitej", "Życiu".

  W latach 2007- 2010 wspólnie z Cichockim i Gawinem prowadził w TVP Kultura cotygodniowy program Trzeci punkt widzenia.

  Od maja 2015 jest stałym felietonistą tygodnika „W Sieci”.

  Książki

   Arcyparadoks śmierci

  Fronda, Warszawa 2007

  (wznowienie  edycji Znak, Kraków 2000).

   

   

   

   

  Sokrates i inni święci 

  OMP /Fronda, Warszawa, 2005. 

   

   

   

   

   Koniec Snu Konstantyna

   
  Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, 2004.

   

   

   

   

  Wybrane prace zbiorowe
  1. Seminaria Lucieńskie 2006-2007, referaty wprowadzające do dyskusji organizowanych przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, s. 126-134.
  2. Pamięć i odpowiedzialność, pod red. Roberta Kostro i Tomasza Merty, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2005, s. 31-41.
  3. Polityka historyczna, Historycy-politycy–prasa. Konferencja pod honorowym patronatem Jan Nowaka-Jeziorańskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego 2005, s. 232-237.
  4. Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo ‘Solidarności” po dwudziestu latach, pod red. Dariusza Gawina, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 39-61.
  5. W obronie zdrowego rozsądku, pod red. Marka A. Cichockiego i Tomasza Merty, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s.: 19-24; 77-85; 101-108; 196-203; 231-237.

  Wybrane publikacje
  1. Mare nostrum, (o rzymskim charakterze polskiej tożsamożci), Teologia Polityczna 8, s.
  2. Bitwa i wojna, (o platońskim „Gorgiaszu”), Teologia Polityczna 6, 2012, s. 97-100.
  3. Konfederaci z Soplicowa, (o konfederacyjnym charakterze polskiej polityczności), Teologia Polityczna 6, 2012, s. 19-25.
  4. Modernizacji nie da się skserować, (o ograniczeniach imitacyjnej modernizacji), Teologia Polityczna 5, 2009-2010, s. 73-77.
  5. Traktat o trutniach, (platońska koncepcja degeneracji demokracji,) Teologia Polityczna 4, 2006-2007, s. 318-332.
  5. Pierwszy rok bezkrólewia, (analiza politycznej roli JP2 i próba opisu sytuacji po jego śmierci), Teologia Polityczna 3, 2005-2006, s. 43-48.
  6. Kreon i Dionizos. O tragedii politycznego rozumu, (teologia polityczna „Antygony”), Teologia Polityczna 2, 2004-2005, s. 165-182.
  7. Dylematy demokratycznego kapitalisty, Teologia Polityczna 1, 2003-2004, s. 194-200.

  Stypendia naukowe
  Corpus Christi, Oxford, 1995;
  John’s College, Oxford, 2000;
  Stypendium Fundacji Lanckorońskich, Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych Uniwersytetu Londyńskiego, 2014.

  Doświadczenia managerskie
  W trakcie studiów doktoranckich w PAN pracował równolegle jako copywriter. W latach 1992-1999 był dyrektorem kreatywnym w agencjach reklamowych Market i Data Studio. W 1999 został dyrektorem ds. marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz. W latach 2010 do 2013 był członkiem zarządu Allianz Polska odpowiadającym za sprzedaż, szkolenia i marketing.

  Rady i kapituły
  Członek Rady Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego (11 grudnia 2006 - 23 listopada 2007 członek Zespołu eksperckiego ds. Aksjologicznych Podstaw Konstytucji)

  Członek Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa (za czasów Andrzeja Przewoźnika: 2001 – 2004)
  Członek Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego (w latach: 2005 – 2010)
  Członek Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Warszawy (poprzedniej kadencji)
  Członek Krajowej Rady Katolików Świeckich (poprzedniej kadencji)
  Członek kapituły nagrody Totus
  Członek kapituły nagrody Jana Rodowicza Anody (od 2011 roku od I edycji  Nagrody - do teraz)

  Wyróżnienia i nagrody
  1. Nagroda literacka im. Andrzeja Kijowskiego 2005, za książkę Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei. Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
  2. Nominacja do nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza 2006, za książkę Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, Wydawnictwo Fronda, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa 2005.
  3. Nagroda Feniks (2007) przyznana przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich  za działalność filozoficzno-teologiczną i pracę charytatywną.
  4. Nominowany do Nagrody im. Dariusza Fikusa „Człowiek Mediów 2008”.
  5. Nominacja do nagrody Ślad im. biskupa Chrapka 2008 przyznawanej ludziom mediów przyczyniającym się do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu.
  6. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2 września 2011) za działalność społeczną.

  Bibliografia
  1. Ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski, Filozofia antyczna w pierwotnym chrześcijaństwie. O recepcji filozofii antycznej w pismach Ojców Kościoła według Dariusza Karłowicza, Lublin 2013
  2. Piotr Legutko, Jedyne takie muzeum. Odzyskana pamięć o Powstaniu Warszawskim, Znak, Kraków 2014;
  3. Agnieszka Sopińska-Jaremczak, Operacja Muzeum, Fronda, Warszawa 20014.
  4. Seminaria Lucieńskie, tom 1 i 2, referaty wprowadzające do dyskusji organizowanych przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

 •  

Kod obrazkowy

Pomóż teraz

© Teologia Polityczna.
Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie możliwe za zgodą redakcji.
Copyright © 2003-2017 Teologia Polityczna