Numer 1. Sprawiedliwość, miłosierdzie, zdrada

27-11-2006

W centrum uwagi

Kościół i pacyfizm

Maciej Zięba OP


Temat numeru - Sprawiedliwość, miłosierdzie, zdrada

 

Sprawiedliwość czy miłosierdzie – wobec fałszywego wyboru

Rozmowa z Jackiem Salijem OP

Sprawiedliwość warunkiem pojednania

Rozmowa z Joachimem Gauckiem 

Za ogniska czy za ołtarze?

Rozmowa z O. Andriejem Kurajewem

Nieodzowny ciężar winy

Tomáš Halík

Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele – co już wiemy? Informacja na temat stanu badań.

Paweł Skibiński

Walka z lustracją  w świetle zachodniej kulturomachii

Bronisław Wildstein

Wina, oczyszczenie, odzyskana suwerenność

Zdzisław Krasnodębsk

Tischner wobec dekomunizacji

Jarosław Gowin

Filozofia apostazji. Rzecz o stosunku Czesława Miłosza do Polaków

Dariusz Gawin

Wspólnota i zerwanie wspólnoty. Pytanie o ekskomunikę

Ks. Tomasz Węcławski

Między ortodoksją i herezją

Ks. Wincenty Myszor

Sprawiedliwość i miłosierdzie w starożytności. Porównanie myśli Seneki i Tertuliana

Ks. Leszek Mateja

Kościół i “Państwo” w średniowiecznym procesie inkwizycyjnym

Ks. Grzegorz Ryś

Sprawiedliwość i miłosierdzie w systemie cnót politycznych Wincentego Kadłubka

Juliusz Domański

Zdrada i herezja. Na granicy polityki i teologii Islamu

Piotr Kłodkowski


Teologia i polityka

 

Czym jest teologia polityczna?

Heinrich Meier

Wieczny pokój u św. Augustyna. Teologia polityczna wobec filozofii politycznej

Marek A. Cichocki

Dylematy demokratycznego kapitalisty

Dariusz Karłowicz

Z dziejów stosunków państwa i Kościoła Polskie poselstwa obediencyjne XVI-XVII w. Tomasz Makowski


Książki i czasopisma - recenzje


Mistyka otwartych oczu Johanna Baptisty Metza Johann Baptist Metz, Teologia polityczna, przełożyła Agnieszka Masurek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000

Andrzej Gniazdowski

Odważne wejście do środka George Weigel, The Courage to be Catholic. Crisis, Reform, and the Future of the Church, Basic Books, New York 2002

Arkady Rzegocki

Poza państwem -  społeczna nauka Leona XIII Mirosław Sadowski, Państwo w doktrynie papieża Leona XIII, Kolonia Limited 2002

Piotr Dardziński

Pragmatyka wiary John Locke, Writings on Religion, red. Victor Nuovo, Clarendon Press, Oxford 2002

Jadwiga Emilewicz

Veni creator Miguel de Unamuno, Agonia chrystianizmu, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Piotr Rak, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2002

Michał Łuczewski

Na marginesie recepcji Bonhoeffera w Polsce Wybór pism Dietricha Bonhoeffera, Biblioteka “Więzi”, Warszawa 1970; Anna Morawska, Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970

Ludwig Melhorn

Barbarzyńca w ogrodzie Rémi Brague, Europa, eine exzentrische Identität, Campus Verlag, Frankfurt/New York 1993

Marek A. Cichocki

Kod obrazkowy

© Teologia Polityczna.
Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie możliwe za zgodą redakcji.
Copyright © 2003-2017 Teologia Polityczna